FlexScan3D – 3.1.8.91

FlexScan3D – 3.1.8.91

Nowa wersja programu Flexscan3D oznaczona 3.1.8.91 ukazała się dokładnie 19 lutego 2013 i wnosi ze sobą następujące opisane poniżej funkcjonalności.

Firma 3D3solutions wydała nową wersja programu FlexScan3D służącego do wykonywania skanowania 3D.

  • Dodano wsparcie dla deklarowania obrotów w automatycznym stoliku obrotowym. Poprzednio stolik zatrzymywał się w sposób bardziej gwałtowny na końcu każdego obrotu. Teraz możliwe jest powolne wyhamowanie obiektu przed wykonaniem kolejnej sekwencji skanu 3D.
  • Dodano wsparcie automatycznego skalowania importowanych markerów.
  • Dodano wsparcie tworzenia i eksportu końcowego zapisanego modelu z mapowaną teksturą UV (zapis do formatu OBJ). Już wcześniej program FlexScan3D umożliwiał zapis kształtu oraz koloru RGB przypisanego do węzła siatki opisanego współrzędnymi xyz.
  • Aktualnie procedura finalizowania siatki mesh wykorzystuje wsparcie architektury wielordzeniowej i jak łatwo zauważyć jest znacznie szybciej wykonywana.
  • Rozszerzona funkcjonalność asystenta kalibracji – łatwiejsze i przyjaźniejsze kalibrowanie urządzenia z pełnym raportem o jakości kalibracji.
  • Poprawa jakości tekstur eksportowanych siatek trójkątów.
  • Poprawa działania narzędzia mapowania tekstury.

Zainteresowanych testowaniem nowej wersji programu FlexScan3D odsyłamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego, a po jego uzupełnieniu o własne dane (zweryfikowane telefonicznie) zostanie udostępniona wersja demo.

Link do formularza.
By | 2017-10-24T08:27:03+00:00 Marzec 30th, 2013|3d3solutions, flexscan3d, skanery 3d, skanowanie 3d, tekstura uv|0 Comments

About the Author: