PORÓWNAJ WERSJE

Quicksurface – najlepsze modelowanie 3d na bazie skanu 3d

Quicksurface – w trzech prostych krokach

 • Importuj pliki STL / OBJ mesh i wyrównaj siatkę w przestrzeni 3d

 • Odbuduj w pełni parametryczny model CAD
 • Wyeksportuj plik w formacie IGES / STEP lub transferuj w pełni parametryczne cechy do programu SolidWorks

QUAD SURFACE

Proste, wydajne i łatwe w użyciu narzędzia tworzenia powierzchni na dowolnych obiektach w tym także na kształtach organicznych oraz skomplikowanych modelach designerskich. Niezwykle przydatne opcje przyciągania tworzonej geometrii do siatki trójkątów (snap-to-mesh) oraz wyświetlanie odchyłek między tworzoną geometrią, a powierzchnią siatki trójkątów w czasie rzeczywistym to charakterystyczne cechy programu.

AUTOMATYCZNE POWIERZCHNIE

Bez wysiłku konwertuj złożone kształty organiczne w modele CAD naciskając tylko jeden przycisk.

Polecenie automatycznego tworzenia powierzchni z siatek mesh zawierających kształty typu free form działa bez większego wysiłku i uwagi ze strony użytkownika.

SZKICOWANIE W 3D

Twórz krzywe bezpośrednio na bazowej siatce trójkątów mesh i wykorzystuj stworzoną siatkę krzywych jako definicję tworzonej powierzchni.

Opcja wyświetlania tolerancji dopasowania wspomaga użytkownika w ocenie jakości wstawianych krzywych.

TOLERANCJA DOPASOWANIA

Twórz i zarządzaj interaktywnie tworzoną powierzchnią na podstawie siatki krzywych 3d. Wstawiaj kolejne krzywe i obserwuj jak zmienia się tolerancja dopasowania powierzchni względem nowo dodanych krzywych by uzyskać najlepsze jakościowo wyniki. Stale wyświetlana mapa kolorów odchyłek wynikająca z dopasowania powierzchni do siatki mesh to najlepsza informacja o jakości wstawianego obiektu.

SIŁA SZKICU 2D

Twórz wielosekcyjne przekroje i buduj rozbudowane szkice 2d zawierające linie, łuki, okręgi oraz krzywe by móc zdefiniować powierzchnię przez wyciągnięcie lub obrót dookoła osi.

Wykorzystuj opcję wyświetlania tolerancji dopasowania szkicu 2d do przekroju bryły by to, co tworzysz, było stale pod kontrolą.

WYDAJNA ANALIZA ODCHYŁEK

W każdej chwili śledź w jaki sposób budowany przez Ciebie model 3d odpowiada bazowemu plikowi otrzymanemu ze skanera 3d.

Niezależnie od tego w jaki sposób tworzysz powierzchnie CAD, sprawdź je pod względem dopasowania ich do siatki bazowej.

QUICKSURFACE

dwie edycje programu dostosowane do Twoich potrzeb

SpaceMouse Enterprise Kit

QUICKSURFACE Free Form

Organiczne modelowanie free form

Pakiet narzędzi modelowania swobodnego na bazie skanu 3d. Automatyczne lub ręczne tworzenie powierzchni na powierzchni skomplikowanych kształtów. Eksport plików w standardzie IGES lub STEP.

Edycja Free Form
SpaceMouse Wireless Kit

QUICKSURFACE Full

Inżynieria odwrotna dla profesjonalistów

Hybrydowe modelowanie parametryczne kształtów organicznych oraz pryzmatycznych. Eksport plików w formacie IGES, STEP lub w pełni parametrycznych modeli z historią operacji bezpośrednio do SolidWorks.

Edycja Full

QUICKSURFACE

porównaj funkcjonalności i wybierz najlepszą wersję dla siebie

QUICKSURFACE Free Form

1995
 • Import STL, OBJ LUB PTX
 • Redukcja ilości trójkątów w siatce
 • Segmentacja siatki mesh
 • Wyrównywanie siatkie mesh w przestrzeni XYZ
 • Modelowanie orgraniczne Free form
 • Modelowanie symetrii obiektów free form
 • Technologia przyciągania geometrii do siatki
 • Wyświetlanie tolerancji modelowanego obiektu free form
 • Analiza jakości powierzchni
 • Powierzchnia wrap
 • Automatyczna powierzchnia na siatce
 • Export do IGES lub STEP

QUICKSURFACE Full

3995
 • Import STL, OBJ LUB PTX
 • Redukcja ilości trójkątów w siatce
 • Segmentacja siatki mesh
 • Wyrównywanie siatkie mesh w przestrzeni XYZ
 • Modelowanie orgraniczne Free form
 • Modelowanie symetrii obiektów free form
 • Technologia przyciągania geometrii do siatki
 • Wyświetlanie tolerancji modelowanego obiektu free form
 • Analiza jakości powierzchni
 • Powierzchnia wrap
 • Automatyczna powierzchnia na siatce
 • Export do IGES lub STEP
 • Wstawianie brył podstawowych
 • Best fit w konstrukcji szkicu 2d
 • Wstawianie relacji między bryłami
 • Szybkie wyrównanie bazujące na bryłach i obiektach
 • Szkic 2d z kontrolą tolerancji wpasowania
 • Tworzenie powierzchni wyciągnięcia i obrotu
 • Modelowanie parametryczne z historią operacji
 • Wstawienie szyków lustrzanych i obrotowych
 • Przyciananie powierzchni i zaokrąglenia
 • Analiza kąta pochylenia powierzchni
 • Wtyczka do SolidWorks (eksport plików)